Dalia Leinartė yra istorikė, knygų autorė ir Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) narė ir šio komiteto pirmininkė 2017-2018 m.
Ji išrinkta tarp 100 didžiausią įtaką pasaulyje turinčių žmonių lyčių politikos srityje https://apolitical.co/home

Leinartė yra Kembridžo universiteto Lucy Cavendish koledžo ir Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorė.

1996 m. Leinartė apgynė istorijos krypties mokslų daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete ir 2008 m. tapo habilituota mokslų daktare ir profesore Vilniaus universitete. Beveik dvidešimt metų ji vadovavo Vilniaus universiteto Lyčių studijų centrui. 2002 m. Leinartė laimėjo prestižinę tarptautinę Fulbraito (Fulbright) mokslinę stipendiją ir 2005 m. Amerikos universitetų moterų asociacijos (American Association of University Women) stipendiją ir keletą metų atliko tyrimus JAV universitetuose.

Leinartė yra nacionalinio Lietuvos radijo ir TV portalo komentatorė (lrt.lt) ir rašo žmogaus tesių, lyčių lygybės, feminizmo ir istorijos klausimais.

Leinartė yra keletos monografijų ir studijų autorė. Jos monografija The Lithuanian Family in its European Context, 1800-1914: Marriage, Divorce and Flexible Communities (Palgrave Macmillan, 2017) laimėjo prestižinį Baltijos studijų pažangos asociacijos (AABS Association for the Advancement of Baltic Studies) 2018 m. prizą.

Jos ankstesnė studija Adopting and Remembering Soviet Reality: Life Stories of Lithuanian Women, 1945–1970 (Rodopi, 2010) skirta sovietinei moterų kasdienybei. Po sovietų sąjungos griūties, 1998 – 2005 m. Leinartė atliko interviu (oral history) su totalitarinį režimą išgyvenusiomis moterimis ir atskleidė įvairialypes moterų patirtis sovietmečiu.

Savo ilgamečius mokslinius tyrimus lietuvių ir Europos šeimos istorijoje Leinartė atskleidė bendroje su Jan Kok knygoje Cohabitation in Europe: a Revenge of History? (Routledge, 2017).

2019 m. už nuopelnus žmogaus teisių ir lyčių lygybės srityje Lietuvos Prezidentė apdovanojo Leinartę Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius.

Dalia Leinartė gimė Trakuose, nuostabioje istorinėje Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės sostinėje. Ji turi dvi suaugusias dukras, Dalytę ir Emiliją.

Dabartinė pozicija:

Nuo 2017
Vytauto Didžiojo Universiteto profesorė
Nuo 2014
Kembridžo universiteto afiliacija, Lucy Cavendish koledžas
Nuo 2013
JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) narė

Pozicijos JT CEDAW komitete:

2017 - 2018
Pirmininkė
Nuo 2018
Darbo grupės vadovė Benrąjai rekomendacijai Prekyba moterimis ir mergaitėmis globalios migracijos kontekste
Nuo 2018
Atsakingas asmuo už 2020 JT Žmogaus teisių institucijų reformą
2017 - 2018
Tyrimų darbo grupės narė pagal Fakultatyvinį protokolą
2015 - 2016
Vicepirmininkė
2015 - 2016, nuo 2019
Individualių paraiškų darbo grupės narė pagal Fakultatyvinį protokolą

Kitos pozicijos:

Nuo 2013
Europos lyčių lygybės instituto Valdymo tarybos narė
Nuo 2000
Lietuvos vyriausybės Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos narė
2000 - 2017
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro direktorė
2005 - 2008
Aidaho valstijos universitetas, vizituojanti profesorė

Išsilavinimas:

1996
Mokslų daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas
1993
Magistro laipsnis, istorija, Vytauto Didžiojo universitetas
2005 - 2006
Amerikos universitetų moterų asociacija, mokslinė tyrėja
2002 - 2003
Fulbraito programa, Niujorko valstijos universitetas

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Apdovanojimai

2019
Ordinas už nuopelnus Lietuvai Karininko kryžius
2011
Moterys įkvepiančios Europą, Europos lyčių lygybės institutas
1998
Tarptautinis Solidarumo prizas, Norvegija

Knygos:

  • The Lithuanian Family in its European Context, 1800-1914: Marriage, Divorce and Flexible Communities. London: Palgrave Macmillan, 2017. Baltijos studijų pažangos asociacijos (AABS Association for the Advancement of Baltic Studies) 2018 m. prizas.
  • Cohabitation in Europe: a Revenge of History? co-edited (with Jan Kok). New York: Routledge, 2017
  • The Soviet Past in the Post-Soviet Present, co-edited (with Melanie Ilic). Routledge: New York, 2015
  • Adopting and Remembering Soviet Reality: Life Stories of Lithuanian Women, 1945–1970. Amsterdam, New York: Brill, 2010