The Lithuanian Family in its European Context, 1800 – 1914

Istorinėje Europoje šeimos neišvengiamai susidurdavo ir sprendė vienišų giminaičių ir našlių klausimą. Panašiai kaip ir Rusijos kaime, XIX a. lietuvių valstiečių bendruomenė vertino tik šeimyninį gyvenimo būdą. Neištekėjusios, nevedę, kaip ir našliai bei pavainikiai (bastards), negalėjo pilnaverčiai dalyvauti kaimo bendruomenės gyvenime. XIX a. – XX a. pradžios Lietuvos kaimo vienišiai, egzistavo už tradicinės šeimos ir tapdavo marginalinėmis grupėmis.

Skaityti daugiau