Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims Lietuva ratifikavo 1995 m. Iš viso ją yra ratifikavusios 189 šalys.

Konvencijos priežiūrą vykdo Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas, kurį sudaro 23 ekspertai. Juos renka valstybės konvencijos dalyvės.

Komiteto nariai ketveriems metams renkami iš valstybių iškeltų asmenų. Pusės komiteto narių (12 iš 23) rinkimai vyksta kas dvejus metus. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas. Dvylikos komiteto narių rinkimai 2021–2024 metų kadencijai numatomi 2020 m. birželio mėnesį.